Zorggroep Voorhout - Warmond werkt in haar werkgebied samen met de preferente zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s voor diabetes type II, CODP/Astma en CVRM zijn afspraken gemaakt voor wat betreft instroom van patiënten en de financiering van de zorg die door de huisarts en de POH worden geleverd. ROHWN ontvangt van de verzekeraar het zogenaamde koptarief. Met deze gelden is Zorggroep Voorhout - Warmond in staat om te werken aan protocollen ketenzorg, ICT, rapportages, afstemming met eerstelijnorganisaties, kwaliteit en deskundigheidsbevordering.