Rugklachten is een verzamelbegrip voor pijn en ander ongemak aan je rug. Sommige mensen hebben korte tijd last van hun rug, terwijl anderen langdurige (chronische) lage rugklachten hebben. Rugpijn kan zeer belastend zijn en langdurige lage rugklachten kunnen een leven ernstig ontregelen.

Rugklachten komen veel voor. Circa 75% van de volwassenen krijgt ooit in zijn leven te maken met lage rugklachten. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen aspecifieke lage rugklachten en rugpijn met specifieke oorzaken. Deze laatste vorm wordt maar bij ongeveer 5% van de mensen gevonden. Het overgrote deel is dus aspecifieke rugpijn, waarvan de exacte oorzaak niet duidelijk is. Ook kan men zeggen dat er dan geen duidelijke specialistische behandeling voor deze rugklachten is aan te wijzen.

Het probleem zit vaak in de onderrug. Dit wordt ook wel lage rugpijn, lumbago of spit genoemd. Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van lage rugklachten zijn bijvoorbeeld:

 • Langdurig autorijden
 • Een verkeerde lichaamshouding
 • De rug vaak of lang moeten inspannen
 • Te snel of op een verkeerde manier tillen
 • Veel zitten
 • Overgewicht
 • Stress
 • Zwangerschap

 

De behandeling

In overleg met de cliënt wordt er samen een behandelplan opgesteld en SMART geformuleerd. Het behandelplan wordt gekoppeld aan het behandeldoel. De volgende doelen zouden geformuleerd kunnen worden:

 • Indien van toepassing: volledige werkhervatting zonder klachten, of op een aanvaardbaar niveau;
 • Werkhervatting, op een aangepast niveau;
 • Klachtenvrij of op een aangepast niveau kunnen sporten en/of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) kunnen uitvoeren.


De behandeling bestaat uit fysiotherapie / manuele therapie in engere zin, waarbij er op stoornisniveau gekeken wordt naar herstelbelemmerende factoren. De cliënt krijgt huiswerkoefeningen op papier mee. Verder krijgt de cliënt advies t.a.v. houdings- en bewegingsgedrag en de relatie tussen belasting en belastbaarheid. Dit kan lokaal of algemeen zijn.