Sneller hulp voor jongeren door POH-Jeugd

Lees verder

Zorg en ondersteuning voor inwoners met Hart- en vaatziekten

Lees verder

Zorg en ondersteuning voor ouderen die zelfstandig thuis wonen

Lees verder

Wat is nu Ketenzorg?

Lees verder

Zorggroep Voorhout - Warmond

Zorggroep Voorhout - Warmond is hét samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in Voorhout en Warmond. De Zorggroep streeft er naar een betrouwbare partner te zijn voor derden, zoals patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars, andere zorgpartners en sociaal domein. Zij coördineert voor haar aangesloten praktijken de zorgprogramma’s voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, COPD/Astma en (de preventie van) hart- en vaatziekten, ouderenzorg, lage rugklachten, angst en stemmingsproblematiek en incontinentie.
Om op te zoeken of uw huisarts is aangesloten bij de Zorggroep Voorhout:  Deelnemende praktijken