WSV Teylingen is een wijksamenwerkingsverband van zorg- en hulpverleners in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Binnen WSV Teylingen stemmen we de zorg af rond veelvoorkomende aandoeningen, werken we samen aan projecten die de gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen en zijn we gesprekspartner voor andere lokale organisaties. Zo zorgen we, samen met u, voor goede en vertrouwde zorg dichtbij huis.

Zorgverleners die aangesloten zijn bij WSV Teylingen zijn huisartsen, diëtistenfysiotherapeuten, oefentherapeuten, apothekers en psychologen. Het overzicht van deelnemende praktijken vindt u hier. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Afstemming
Wanneer een cliënt met meerdere zorgverleners te maken heeft, is afstemming van zorg op de juiste plaats en door de juiste professional van groot belang. Deze afstemming vindt plaats in de vorm van zowel cliëntbesprekingen voor afstemming van gezamenlijke behandeling, overdracht van behandelingen, teambesprekingen over het algemene zorgverleningsbeleid en eventueel over een met elkaar te delen behandelplan. Aanleiding voor cliëntbesprekingen zijn vaak problemen of afstemming in de zorgverlening, complexe zorg of de noodzaak om snel veel hulp te bieden. Bijvoorbeeld voor iemand die na een operatie uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Om thuis verder te herstellen, moet er bij thuiskomst allerlei hulp geregeld zijn, zoals wondverzorging, huishoudelijke hulp, genees- en hulpmiddelen.

Lang niet iedereen zal merken dat hulpverleners met elkaar samenwerken. Verreweg de meeste mensen gaan maar een paar keer per jaar naar de huisarts. Zij merken bijvoorbeeld niet dat de huisarts het voorschrijven van geneesmiddelen intensief afstemt met de nabijgelegen apotheek.

De hulpverleners aangesloten bij ons WSV hebben zich de volgende doelen gesteld:

  • Een geïntegreerde aanpak: er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van een klacht;
  • Zolang de cliënt wil en kan, indien mogelijk, zorg verlenen in de thuissituatie;
  • Het streven naar een doelmatige zorgverlening, bijvoorbeeld door niet onnodig te verwijzen naar de specialist en door geen onnodig dure geneesmiddelen voor te schrijven;
  • Het gebruik maken van elkaars kennis, gezamenlijke voorlichting, afspraken over het bewaken van privacy en aandacht voor preventie;
  • Het maken van werkafspraken of zorgprogramma’s voor veelvoorkomende klachten of ziektes.


Afstemming sociaal domein
Aangezien gezondheidsklachten ook hun oorzaak kunnen vinden in maatschappelijke of sociale problematiek, is samenwerking met maatschappelijke of welzijnsorganisaties van groot belang. Mogelijke medische informatie of informatie uit een behandelplan zullen niet worden gedeeld met deze organisaties. De samenwerking zal met name gericht zijn op veilige communicatie over een situatie zonder uw medische gegevens hierbij te betrekken.