Eerstelijnszorgverleners dienen nauw met elkaar samen te werken om aan de stijgende complexe zorgvragen te voldoen. Lokale samenwerking met de verschillende disciplines is dan ook noodzakelijk om de optimale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. De Zorgroep Voorhout - Warmond is een lokaal opererende zorggroep die bestaat uit huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten uit Voorhout en Warmond. De disciplines binnen de zorggroep werken nauw samen in de zorg voor: COPD, Astma, Hart- en Vaatziekten, Diabetes, Angst- en Stemmingsproblematiek, kwetsbare ouderen, Lage Rugklachten en Incontinentie.

Zorggroep Voorhout - Warmond heeft als doel het leveren van kwalitatief goede chronische zorg rondom de patiënt en diens netwerk door middel van multidisciplinaire samenwerking. 

Voor een overzicht van alle aangesloten praktijken, klik hier

Zorgverzekeraars
De preferente zorgverzekeraar in het werkgebied van Zorggroep Voorhout - Warmond is Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s is met Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt voor wat betreft de instroom van patiënten en de financiering van de zorg.

ROHWN / ©aliber
In de regio werkt Zorggroep Voorhout - Warmond samen met de zorggroep in de regio West-Nederland: ROHWN. Zorgroep Voorhout - Warmond is daarnaast aangesloten bij het door de ROHWN opgerichte Shared Service Organisatie ©aliber voor kwaliteitsondersteuning, Keten ICT, financiën, HRM en deskundigheidsbevordering.

Knooppunt Ketenzorg
Zorggroep Voorhout - Warmond werkt in regionaal verband (Zuid-Holland Noord) samen met andere zorggroepen en paramedici in het Knooppunt Ketenzorg. Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Deze programma’s vormen de basis voor de zorgprogramma’s van Zorggroep Voorhout - Warmond.