We worden gemiddeld steeds ouder terwijl chronische ziektes toenemen. Dat vraagt om een andere manier van naar de zorg kijken. Met Positieve Gezondheid kijkt de arts, fysiotherapeut, diëtist en andere zorgverleners samen met de patiënt naar wat hij nog wel kan in plaats van zich te focussen op wat hij niet meer kan.

Aanleiding voor Positieve Gezondheid
De vergrijzing en het stijgend percentage mensen met een of meerdere chronische aandoeningen vraagt om een steeds grotere inzet van huisartsen en partners in de wijksamenwerkingsverbanden. Positieve Gezondheid is een nieuwe manier van werken waarbij de focus niet ligt op klachten en gezondheidsproblemen maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een visie, een dynamisch concept die een brede blikt werpt op gezondheid.

Achtergrond van Positieve Gezondheid
Huisarts en onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept Positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- en aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hiermee wordt een alternatief geboden voor de definitie van de World Health Organisation uit 1948: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Eigenlijk voldoet (bijna) niemand meer aan deze idealistische definitie.

Positieve Gezondheid sluit aan bij de huidige tijdsgeest; het gedachtegoed van meer verantwoordelijkheid leggen bij mensen zelf. Waar nodig wordt ondersteuning en hulp geboden. De beweging Positieve Gezondheid is die van ‘zorgen voor naar zorgen dat’.

Doel en beoogde resultaten van Positieve Gezondheid

  • Tot oplossingen komen die aansluiten op wat voor de patiënt belangrijk is;
  • Verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg: zorg die aansluit op de behoefte van de patiënt;
  • Verhogen van participatie in de samenleving;
  • Verbetering van de gezondheid in bredere zin: door het versterken van de eigen kracht van mensen en hen inzicht en grip te geven op hun eigen gezondheid en vooral te focussen op iemands sterke kanten;
  • Verschillende mogelijkheden van ondersteuning worden zichtbaar en vindbaar voor de patiënt;
  • Betere samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociale domein.


Positieve Gezondheid in de praktijk

Bij alle praktijken die zijn aangesloten bij WSV Teylingen is het spinnenweb beschikbaar en kan 'het andere gesprek' gevoerd worden. Voorafgaand aan het consult vult u het spinnenweb in. Dit kan op papier, maar ook digitaal. Aan de hand van uw antwoorden op de vragen over het dagelijkse functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven wordt besproken wat u belangrijk vindt en wilt veranderen en wie of wat daarvoor nodig is.

Bron figuur: iph.nl


Het verhaal achter de kwaal met Positieve Gezondheid

Stel bijvoorbeeld dat iemand eenzaam is. Fietsen met een maatje of het doen van vrijwilligerswerk werkt dan misschien wel beter dan een pilletje. Ziet iemand door vele papieren het bos niet meer, dan kan sociale hulp van de gemeente veel gepieker schelen. Het zijn van die dingen die nu maar zelden aan de orde komen in een spreek- of behandelkamer. Met het spinnenweb van Positieve Gezondheid wordt gekeken naar het verhaal achter de kwaal en zodoende bekeken hoe u daadwerkelijk het beste geholpen kan worden.

Bronnen en interessante links over Positieve Gezondheid:

https://mijnpositievegezondheid.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/nieuwe-definitie-van-gezondheid-nodig/

Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk:
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/preventie-zorg-en-welzijn/eerstelijnszorg-huisartsenpraktijk/voorbeelden-pg-en-huisartsen/positieve-gezondheid


Filmpje Positieve Gezondheid voor huisartsenpraktijk:
https://www.youtube.com/watch?v=IOhIzNg2hC8&t=1s


Voorbeeld van een concrete actie die in een zorgplan zou passen:
https://www.doq.nl/huisarts-ephraim-over-pilot-positieve-gezondheidsgesprek-biedt-hotspotters-onder-patienten-betere-levenskwaliteit-en-laat-zorgkosten-dalen/?hash=f30daccec8daeda7e4adba492c474276