Zorggroep Voorhout - Warmond is het samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in Voorhout en Warmond. De Zorggroep streeft er naar een betrouwbare partner te zijn voor derden, zoals patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars, andere zorgpartners en sociaal domein. Zij coördineert voor haar aangesloten praktijken de zorgprogramma’s voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, COPD/Astma en (de preventie van) hart- en vaatziekten, ouderenzorg, lage rugklachten, angst- en stemmingsproblematiek en incontinentie.