Binnen de Zorggroep Voorhout - Warmond zijn 6 huisartspraktijken vertegenwoordigd met in totaal 15 huisartsen. Belangrijk hierbij is dat er gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt met zorgverzekeraars en betrokken partijen  zoals gemeente,  verzorgingstehuizen, wijkverpleging etc.

Het bestuur is multidisciplinair, dat wil zeggen dat naast huisartsen ook de apothekers en fysiotherapeuten in het bestuur zijn vertegenwoordigd.
Indien huisartsen zich bij de zorggroep willen aansluiten dienen zij zich bij het bestuur aan te melden.

Dit kan door een e-mail te sturen aan:coordinator@zorggroepvoorhout.nl