Binnen de Zorggroep Voorhout - Warmond zijn zes huisartspraktijken vertegenwoordigd met in totaal 15 huisartsen. Belangrijk hierbij is dat er gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt met zorgverzekeraars en betrokken partijen zoals gemeente, verzorgingstehuizen, wijkverpleging etc.

Het bestuur van Zorggroep Voorhout - Warmond is multidisciplinair, dat wil zeggen dat naast huisartsen ook apothekers en fysiotherapeuten in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

Bekijk hier het overzicht van huisartsen (en overige zorgaanbieders) die bij Zorggroep Voorhout - Warmond zijn aangesloten. Indien huisartsen zich bij Zorggroep Voorhout – Warmond willen aansluiten, kunnen zij zich hiertoe aanmelden bij het bestuur door een e-mail te sturen naar coordinator@zorggroepvoorhout.nl.