In maart heeft een externe HKZ-audit plaatsgevonden bij WSV Support en de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden Kaag en Braassem Samen Gezond en Zorggroep Voorhout - Warmond. Het betreft de HKZ-norm ‘Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein’, die betrekking heeft op de kwaliteit van dienstverlening. De audit heeft geresulteerd in verlenging van het HKZ-certificaat.

Met HKZ-certificatie tonen organisaties aan dat hun kwaliteitssysteem voldoet aan de vastgestelde normen, onder meer op het gebied van samenwerking in de ketenzorg en patiëntenparticipatie. Het gaat dan onder meer over de overleggen die er zijn, hoe afspraken worden vastgelegd, hoe betrokken partijen worden geïnformeerd en hoe patiënten in de processen worden betrokken.

Bij Zorggroep Voorhout-Warmond en Kaag en Braassem Samen Gezond viel de auditor de groeiende samenwerking op, zowel tussen de aangesloten zorgverleners als met derden, zoals de gemeente en welzijnsorganisaties. Dit levert positieve resultaten op in het verbeteren van de preventieve en chronische zorg rondom de patiënt.