Het gedachtegoed Positieve Gezondheid krijgt steeds meer handen en voeten in Voorhout en Warmond. Nauwe samenwerking tussen zorg, welzijnsorganisaties en de gemeente Teylingen zorgt voor draagvlak en resultaat. “Als je weet welke problemen er bij inwoners spelen, kun je heel veel voorkomen”, vertelt Reny Wietsma, die als bestuurslid bij Zorggroep Voorhout – Warmond en fysiotherapeut nauw betrokken is bij het onderwerp Positieve Gezondheid.

“Het gedachtegoed sluit aan bij hoe ik als fysiotherapeut naar problematiek kijk”, zegt Wietsma. Positieve Gezondheid is namelijk een brede kijk op gezondheid waarbij een inwoner meer is dan de aandoening. Het gaat over het vermogen om je te kunnen aanpassen en zelf regie te voeren rond uitdagingen van het lichaam, je psyche en het leven. De uitdagingen zijn vertaald in een spinnenweb. Een zorgverlener kan dit spinnenweb gebruiken om met een inwoner de gezondheid te beoordelen. “Het laat zien waar de inwoner geluk uit haalt, ondanks beperkingen, en ook wat de uitdagingen zijn. Het geeft inzicht in hoe inwoners tot een betere kwaliteit van leven kunnen komen”, legt Wietsma uit.

Aandacht
Zorggroep Voorhout - Warmond vindt het volgens Wietsma erg belangrijk dat inwoners een betere kwaliteit van leven krijgen. Binnen de zorggroep is er daarom een werkgroep waarin zorgverleners multidisciplinair (vanuit verschillende disciplines, red.) aan Positieve Gezondheid werken. Diverse activiteiten geven het gedachtegoed breder aandacht.

“In het komende jaar kunnen bijvoorbeeld veertig zorgverleners uit Teylingen een training Positieve Gezondheid volgen. Zodat zij ook de methodiek kunnen toepassen en dezelfde taal spreken”, aldus Wietsma. Met Welzijn op Recept geven huisartsen inwoners met psychosociale problematiek geen medicijnen, maar verwijzen hen naar een welzijnscoach. En er is een praktijkondersteuner Jeugd voor alle dorpen in de gemeente om preventief complexe klachten bij de jeugd te ondervangen.

Inspireren
“Ook proberen we inwoners te inspireren om zelf aan de slag te gaan”, gaat Wietsma verder. Er is bijvoorbeeld jaarlijks de Diabetes Challenge en de valpreventieweek. Teylingen doet aan beiden mee. “Maar om echt iets te bereiken, moeten we ook de jeugd betrekken bij Positieve Gezondheid”, zegt Wietsma. “Wij zijn bezig met een project binnen de werkgroep voor scholen. Je kunt kinderen niet vroeg genoeg voorlichten over genotmiddelen, gezond oud worden en een fijne leefomgeving.”

Voorkomen dat inwoners klachten krijgen is dus het sleutelwoord, zegt Wietsma. “Dat gaat niet alleen over lichamelijke klachten, maar ook psychisch. Door een lichamelijke klacht kan iemand bijvoorbeeld minder meedoen en zich daardoor eenzaam voelen. Als je de inwoners kent en weet welke problemen er spelen, kun je heel veel voorkomen.”

Samenwerken
“Welzijn Teylingen is een belangrijke samenwerkingspartner”, vervolgt Wietsma. “De organisatie spreekt dezelfde taal als de zorggroep en trekt samen op richting de gemeente Teylingen. Ook heeft de organisatie afgevaardigden in het Zorgpact waarin ook de woonstichting is vertegenwoordigd. Het is heel mooi dat ook de gemeente Positieve Gezondheid heeft opgenomen in het beleid.”

Het is belangrijk om de lijntjes tussen de partners kort te houden, aldus Wietsma. “Zo hebben we een keer met zorg- en welzijnspartijen en de gemeente het spinnenweb bij elkaar afgenomen. Het is een heel fijne manier om zo met elkaar iets te doen wat goed is voor ons en onze inwoners. Het zou ook mooi zijn om jaarlijks een Positieve Gezondheid-dag te houden samen met de inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers.”

Betere zorg
“Het leuke aan Positieve Gezondheid vind ik dat het aansluit bij wat ik altijd al deed”, besluit Wietsma. “Als fysiotherapeut kijk ik altijd al wat een patiënt– ondanks bijvoorbeeld rugpijn, kniepijn of chronische ziekten en beperkingen – wel kan. Positieve Gezondheid geeft mij een extra handvat om mijn werk als zorgverlener beter te doen: de oorzaak van een probleem aanpakken. Dat betekent niet dat ik het altijd kan oplossen, maar wel met de patiënt kan kijken naar de zorg die hij nodig heeft. Of dat nou welzijn, de sportschool of de diëtist is. Met Positieve Gezondheid kan ik inwoners letterlijk verder helpen.”

Meer informatie over Positieve Gezondheid


Lees ook:

'Praktijkondersteuner voor jeugd met mentale problemen echte meerwaarde'