Zorggroep Voorhout-Warmond werkt continu aan het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners. Daarvoor werkt de zorggroep onder meer met het digitale communicatiemiddel VIP Samenwerken, waardoor lijnen tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers kort zijn. Huisarts Kristel de Wit, diëtist Danique van Leeuwen en fysiotherapeut Marc Clijsen zijn er erg over te spreken. “Het is pure tijdwinst. Tijd die ten goede komt aan de patiënt.”

Wanneer iemand met meerdere zorgverleners te maken heeft, is afstemming van zorg van groot belang. Huisarts Kristel de Wit (Huisartsenpraktijk Schinkelshoek in Voorhout) weet als geen ander hoe belangrijk een goede samenwerking tussen zorgprofessionals is. “Je bent als huisarts veel bezig in je eigen praktijk, maar het is goed om breder te kijken”, vertelt ze. Danique van Leeuwen, diëtist en leefstijlcoach bij Mind Body Health, beaamt dat. “Het bevordert de kwaliteit van zorg. Een goede samenwerking zorgt ervoor dat we elkaar op een laagdrempelige manier kunnen benaderen. Als ik ergens niet uitkom, dan kan ik even sparren met een arts of praktijkondersteuner bijvoorbeeld. Zo kun je met een patiënt hele mooie stappen maken in zijn of haar gezondheid.”

Iedereen op z’n plek
Een goede samenwerking is iets waarin je moet blijven investeren”, vindt De Wit. “Als je dat doet heeft het veel voordelen. Zo kun je elkaar makkelijk benaderen en bij vragen of problemen meerdere meningen verkrijgen. Voor patiënten die chronische zorg nodig hebben kun je duidelijke afspraken maken. Dit zorgt voor meer werkgemak en meer duidelijkheid richting de patiënt.” Een goede samenwerking zorgt er ook voor dat je mensen net dat beetje extra kunt bieden, vertelt Marc Clijsen, fysiotherapeut en eigenaar van Fysiotherapie Agneshovein Voorhout. “Je hebt makkelijker contact en kunt elkaar aanspreken als er iets is dat je eigen vakgebied overschrijdt. Je schakelt bijvoorbeeld eenvoudiger een diëtist of huisarts in als dat nodig is. Daar profiteert de patiënt ook van.” Van Leeuwen is het daarmee eens: “Zo is iedereen op z’n plek, daar waar hij of zij het krachtigst is.”

Danique van Leeuwen

Digitaal samenwerken
De Wit, Van Leeuwen en Clijsen zijn aangesloten bij Zorggroep Voorhout-Warmond, een multidisciplinair wijksamenwerkingsverband van zorgverleners. Om elkaar optimaal op de hoogte te kunnen houden en efficiënt te kunnen samenwerken, gebruikt Zorggroep Voorhout-Warmond VIP Samenwerken voor de digitale communicatie. VIP Samenwerken is een onderdeel van VIPLive, een communicatiemiddel dat specifiek voor huisartsen is ontwikkeld, onder meer om patiënten door te verwijzen naar andere zorgverleners.

De Wit: “VIP Samenwerken zorgt ervoor dat ik op een veilige manier contact kan hebben met alle hulpverleners in de omgeving, van thuiszorg tot diëtist.” Clijsen: “Eén van de grootste voordelen voor mij is dat een verwijzing al binnen is voordat de patiënt zich aanmeldt. Zo kan ik me tijdig voorbereiden. Het is pure tijdwinst. En die tijd komt weer ten goede aan de patiënt.” “Ik ben er erg enthousiast over”, zegt Van Leeuwen. “Voor mij zit de meerwaarde onder andere in de labwaarden die ik kan inzien. Als ik bijvoorbeeld met een diabetespatiënt werk, kan ik in VIP Samenwerken zien hoe de bloedsuikers zich ontwikkelen en daar mijn behandeling op afstemmen.”

Marc Clijsen

Groepsgesprekken via beeldbellen
VIP Samenwerken is met name geschikt voor mensen die een complexe zorgvraag hebben. Een zorgvraag waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn. Een van de nieuwe mogelijkheden die hier prachtig op aansluit is beeldbellen. Van Leeuwen: “In VIP Samenwerken kun je een groepsgesprek aanmaken met andere zorgverleners en – indien gewenst – de patiënt.” “Het is een makkelijke manier om meer mensen te bereiken”, voegt De Wit toe. “Je kunt zelfs mantelzorgers betrekken, zodat ook die goed op de hoogte zijn. Zo vindt alle digitale communicatie plaats op één plek. Uiteraard is het geen vervanging voor het fysieke spreekuurcontact.”

De patiënt direct betrokken
Goed te weten is dat een patiënt zelf bepaalt of VIP Samenwerken als communicatiemiddel wordt ingezet. “In de spreekkamer wordt besproken wat de mogelijkheden zijn als er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een patiënt. We zetten VIP Samenwerken alleen in als het nodig is”, legt De Wit uit. “Het voordeel van het systeem voor de patiënt is dat hij of zij zelf zicht heeft op de communicatie tussen de zorgverleners en hierbij betrokken kan worden. Als huisarts denk ik dat zorg dichtbij het belangrijkste is voor een patiënt. Met VIP Samenwerken kun je het cirkeltje klein houden.”


Lees ook:

Pilot voor betere afstemming tussen huisarts en thuiszorg in Voorhout
Meer informatie over e-health toepassingen door Zorggroep Voorhout-Warmond