Zorggroep Voorhout - Warmond werkt in regionaal verband samen, via ROHWN en andere zorggroepen en paramedici, in Knooppunt Ketenzorg. Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Goed functionerende zorgketens zorgen voor heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Cliënten en zorgprofessionals kunnen hierdoor rekenen op goede, herkenbare en voorspelbare zorg.

Voor meer informatie: www.knooppuntketenzorg.nl